1

Wet versterking bestuur pensioenfondsen die op 7 augustus in werking is getreden, heeft staatssecretaris SZW  Klijnsma vastgelegd dat de regel van de evenredige vertegenwoordiging van werkenden en gepensioneerden in de fondsbesturen wordt doorbroken door het vaststellen van een maximum percentage van 25% aandeel voor gepensioneerden. Deze discriminatie is in afwijking van de op 1 juli 2013 in werking getreden Initiatiefwet Koser Kaya Blok en volgens ons bestuur is deze discriminatie strijdig met Europees recht. We hebben een advies daarover gevraagd aan de Europees pensioenrecht advocaat dr. Hans van Meerten van het kantoor Clifford Chance in Amsterdam. Zijn advies is dat deze discriminatie ‘waarschijnlijk’ in strijd is met een Europees recht (zie bijlage). Over deze strijdigheid van Nederlands recht met Europees recht dat voorrang heeft boven nationaal recht, heeft de Stichting Pensioenbehoud een klacht ingediend bij de Europese Commissie in Brussel (zie bijlage). Onlangs ontvingen wij bericht dat onze klacht ontvankelijk is verklaard en dat wordt gestart met een onderzoek (zie bijlage). Wij hopen en verwachten dat de Europese Commissie deze discriminatie van gepensioneerden ongedaan zal maken.

Wetsvoorstel verlaging opbouwpercentage pensioenen
In de Eerste Kamer werd onlangs het wetsvoorstel verlaging opbouwpercentage pensioenen behandeld en uiteindelijk teruggetrokken door de kabinetsleden Weekers en Klijnsma. Dat betreft een verlaging van het fiscaal gefaciliteerd op te bouwen pensioen van maximaal 2,15% per jaar van de bruto pensioengrondslag tot 1,75%, een enorme verslechtering van het te bereiken pensioen voor de jongeren ondanks dat zij langer werken en langer leven. Dit voorstel is ingegeven vanwege de bezuinigingen van dit kabinet en niet om er een ‘toekomstbestendig’ pensioenstelsel van te maken. Bovendien gaat het om belastingen die nu moeten worden betaald over een deel van het salaris dat nu niet is belast, maar pas wordt belast bij de pensioenuitkering. Het is alleen maar verschuiven in de tijd, want in de toekomst zijn de belastinginkomsten daardoor lager. Na ons de zondvloed zal er zijn gedacht, want het is geen bezuiniging. Gelukkig gaat het wetsvoorstel in de revisie en terug naar de Tweede Kamer waarvoor wij ook hebben gepleit in het belang van onze kinderen en kleinkinderen.

Artikel van redacteur Yvonne Hofs in Volkskrant over de 60-plussers
Het artikel van de 44-jarige economieredacteur Yvonne Hofs in de Volkskrant van 22 september met de tegenstellingen oproepende titel ‘Beste 60-plussers, ik schrik van jullie schaamteloze egoïsme en onwetendheid’ (zie deze link) heeft enorm veel reacties opgeroepen, zowel goedkeurend als afkeurend. ‘Waar ik van schrik, is het vaak schaamteloze egoïsme waarmee boze ouderen hun verworven rechten opeisen. Aan de wankele pensioen-vooruitzichten van jongeren maken jullie (…) bijzonder weinig woorden vuil.’ Hofs analyseerde een achttal ‘drogredenen’ waarmee ouderen zich verweerden, zoals ‘De ouderen gaan er al het hardst op achteruit.’ Het stuk wemelt echter van de feitelijke onjuistheden en dat hebben we de Volkskrant ook laten weten. Maar helaas werd onze ingezonden brief niet geplaatst. Gelukkig werd het opiniestuk van emeritus universiteitshoogleraar Bernard van Praag wel geplaatst die het tegendeel aantoont, evenals van Marcel van Dam die ook een tegengeluid liet horen. Een ander goed en kritisch ingezonden stuk was van Martin van Rooijen van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. Hij stelde dat het artikel van Hofs wemelde van de onwaarheden.

Op 8 oktober werd zelfs een debat over het artikel in de Volkskrant georganiseerd in de Rode Hoed onder leiding van plaatsvervangend hoofdredacteur Pieter Klok.  Daarbij was Martin van Rooijen ook aanwezig om zijn kritiek toe te lichten evenals Paul Ulenbelt van SP en Steven van Weyenberg van D66. Zoals Frits Abrahams schrijft in de NRC van 10 oktober ‘Het werd voor Yvonne Hofs geen gezellige avond. Om te beginnen waren daar de relativerende woorden van de debatleider. Hij zei al in zijn inleiding dat hij het maar een moeilijk, ingewikkeld debat vond, en dat hij na het lezen van Hofs artikel haar gelijk had gegeven, maar na het lezen van Van Rooijens reactie hém geloofde. (…) Wat betreft pure feitenkennis leek Hofs niet opgewassen tegen Van Rooijen.’ Voor de samenvatting van hetgeen Van Rooijen tijdens het debat heeft gezegd (zie bijlage)

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 14 oktober 2013.    

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)