Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Kabinet gevallen, maar wat nu met het Pensioenakkoord? 23 april 2012

Uit de media krijg je de indruk dat grote ego’s en eigenbelang en dus niet het landsbelang de voornaamste redenen zijn geweest om het Catshuis-overleg te laten stuklopen, waardoor de huidige regeringsconstructie uit elkaar is gevallen en er nieuwe verkiezingen noodzakelijk zijn geworden. Maar hoe zagen de gemaakte plannen in het Catshuis er eigenlijk uit en welke economische gevolgen zouden deze plannen hebben volgens het CPB?

Plannen van coalitie

De plannen waren volgens de media de volgende. Het lage btw-tarief van 6% naar 7% en het hoge van 19% naar 21%. Verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar reeds in 2015. Bevriezing van de lonen en uitkeringen m.u.v. van AOW. Bezuinigingen in de zorg van € 1,8 miljard met o.a. € 9,- eigen bijdrage per recept. Verlaging in 2013 van de ontwikkelingshulp met € 0,5 miljard en het jaar daarop met € 0,75 miljard. Geen aftrek van hypotheekrente meer voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken. Huren worden marktconform. Bezuinigen op publieke omroep oplopend tot € 75 miljoen. Invoering van sociaal leenstelsel ter vervanging van de studiebeurs. Ouderbijdrage voor schoolboekenfonds. Vervallen van onbelaste kilometervergoeding. Daarbij zou aan het ontslagrecht en de duur van WW-uitkering niet worden getornd. Maar wel een verlaging van de inkomstenbelasting in 2014 en 2015 vanwege reparatie koopkracht. Het resultaat zou dan een begrotingstekort in 2013 zijn van 2,8%.

Berekeningen van CPB  

Het CPB rekende uit dat het nationale begrotingstekort in 2012 dan wel zou oplopen naar -4,2% (zie bijlage ). Het financiële  plaatje voor de 65-plusser met jaarlijks minder resp. meer dan 120% van de AOW (€ 10.972,-)als inkomen per persoon ziet er de komende jaren slecht  uit met ook nog het veelal ontbreken van de pensioenindexatie:

BerekeningenCPB

Hoogleraar Harrie Verbon meldt in de Volkskrant van 21 april dat hij het logisch vindt dat de PVV deze plannen heeft verworpen. Want volgens hem zal bij een ongewijzigd beleid (dus zonder extra bezuinigingen)het overheidstekort  van -4,5% nu in 2015 dalen naar -3,3%.  En met slechts 3 miljard extra bezuinigen komen we dan zelfs onder de 3% zoals de EU eist, aldus Verbon en dat bedrag moet toch eenvoudig zijn te vinden. Dan zijn die draconische bezuinigingen van € 14 miljard door de coalitie helemaal niet nodig. Dat komt doordat de helft van deze extra bezuinigingen weer weglekt. Dan bereiken we in 2015 een begrotingstekort van -2,8%, terwijl  met de Catshuis-bezuinigingen we op -2,4% uitkomen. Een winst van € 2,5 miljard, maar daar moet dan wel € 11 miljard extra voor worden bezuinigd, aldus Verbon.

Van het mogelijke EU verwijt dat we dan volgend jaar niet op 3% zitten, moeten we ons niets aantrekken, vindt hij. “Want geen enkel land in de EU hoeft de eerst komende 20 jaar garanties uit te schrijven voor de Nederlandse overheidsschuld. Tenzij onze garanties voor Zuid-Europese landen worden ingeroepen wegens faillissement van die landen. “ Hoogleraar Sweder van Wijnbergen is het helemaal eens met zijn collega: “Dit is het beste dat kon gebeuren.” Het Pensioenakkoord blijft onuitgewerkt liggen waar het ligt; een volgende coalitie mag zijn tanden erop stuk bijten.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 23 april 2012.