Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Is medezeggenschap voor gepensioneerden wel belangrijk? (16 juni 2014)

In het FD van 12 juni werd een interessant overzicht gepubliceerd over de opkomst bij de verkiezingen van gepensioneerden in het bestuur van de pensioenfondsen en van leden voor het nieuwe verantwoordingsorgaan van de fondsen. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen zijn gepensioneerden in het bestuur en in het verantwoordingsorgaan nieuw. Er is echter een groot verschil in opkomst tussen de pensioenfondsen van een schamele 4% tot een redelijke 43%, waarbij ondernemings- en beroepspensioenfondsen over het algemeen het hoogste opkomstpercentage scoorden. Er stemden in zijn algemeenheid meer gepensioneerden dan actieven. Het is de vraag waarom zo weinig mensen opkomen voor hun (indirecte) medezeggenschap. Waren de aankondigingen wel voldoende duidelijk en op tijd? Teveel digitaal? Is men zich wel bewust van het belang van medezeggenschap, vooral omdat nu voor het eerst ook onafhankelijke gepensioneerden konden meedoen? Laten we hopen dat er over 4 jaar een veel betere opkomst is gezien het nut van een evenwichtige belangenafweging bij de pensioenen door gekozen leden met een mandaat.

 

blog-16-6-2014