Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe en waarom dit kabinet ons pensioenstelsel sloopt en tevens het ABP in de financiële problemen heeft gebracht (9 maart 2015)

De sloop van ons pensioenstelsel is al begonnen met het verlagen van het opbouwpercentage van ons pensioen binnen het zogenaamde Witteveen kader. Dat is een grote blunder die op termijn veel nadelige gevolgen zal hebben voor de jongeren die pensioen opbouwen. Hun levensstandaard  als gepensioneerden zal veel lager worden dan het huidige niveau.

In december 2014 is in de Eerste Kamer waar de coalitiepartijen VVD en PvdA wel een minderheid hebben, stevig gediscussieerd over de nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen, het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) die de tweede Kamer had aangenomen. Er zijn veel goede argumenten tegen dit wetsvoorstel ingebracht door o.a. de Koepel van Nederlandse Organisaties van Gepensioneerden (KNVG) en door o.a. prof. dr. Bernard van Praag in een hoorzitting van deskundigen. Deze argumenten hadden hun invloed niet gemist gezien een artikel in Trouw:

VVD eist hogere uitkering bij nieuwe pensioenregels
De VVD-fractie in de Eerste Kamer ligt dwars bij het invoeren van nieuwe regels voor pensioenfondsen. De liberalen eisen dat staatssecretaris Jetta Klijnsma volgend jaar de rekenrente (ongeveer 4,2 procent) van dit jaar handhaaft. Klijnsma heeft het voornemen de rekenrente te verlagen naar 3,9 procent. VVD-senator Liesbeth Kneppers wil volgende week als de Eerste Kamer debatteert over de nieuwe pensioenregels harde toezeggingen. Ook andere partijen zijn kritisch, maar Klijnsma heeft regeringspartij VVD zeker nodig om de nieuwe regels voor 1 januari door de senaat te krijgen. Bron: Trouw, 10-12-2014 VVD eist hogere uitkering bij nieuwe pensioenregels

D66 had ook grote bezwaren tegen de nieuwe rekenregels die een indexeren van de pensioenen, dus de jaarlijkse aanpassing aan de inflatie, voor jongeren vele jaren niet mogelijk maakte. En dan bouw je veel minder pensioen op, ook omdat inhalen van verloren indexatie bijna onmogelijk werd gemaakt door de nieuwe regels. De gepensioneerden hebben zelfs direct last van het niet indexeren van hun pensioen, waardoor hun koopkracht steeds verder daalt na jaren van niet indexeren. Ook voor de economie heel slecht zoals de middenstand aan den lijve ondervindt.

Bij de debatten werden nog wel kritische vragen gesteld door leden van de Eerste Kamer (senatoren) over de reden van deze haast en het probleem van een begrotingstekort van 2 miljard euro bij het niet aannemen van het wetsvoorstel nFTK volgens pag. 7-9 en 25-26 van het verslag van 16 december 2014 (zie bijlage). Intussen was gebleken dat het kabinet de Eerste Kamer enorm onder druk zette en zij deed dat met een 'non-document', een officieel niet bestaand document van het ministerie van SZW (zie bijlage).  Daarin staat onder onderdeel 2, derde punt:

Het ABP heeft, op basis van het wetsvoorstel het premiepercentage voor 2015 vastgesteld op 19,6%. Op basis van het huidig ftk zou de premie omhoog moeten naar 25,0% (ruwe schatting). Dit betekent ruwweg € 2 mrd. meer premie, een forse strop voor de begroting.

Plotseling trekken o.a. de VVD en D66 hun bezwaren in. Volgens een betrouwbare bron hebben kritische senatoren te horen gekregen dat hun verkiesbare plaats op de kandidatenlijst in gevaar komt ingeval zij niet aanwezig zouden zijn bij de stemming en als zij zouden tegenstemmen. Daardoor is dit zeer slechte wetsvoorstel toch aangenomen onder ongeoorloofde politieke druk.

De gevolgen voor het ABP zijn al in 2015 catastrofaal nu de overheid als werkgever 2 miljard euro die het ABP hard nodig had voor herstel, wegtrekt doordat de overheid als mede-wetgever zo op- treedt met de vraag of dit wel legitiem is. Daardoor moest het ABP het volgende publiceren:

Nieuw herstelplan
Omdat de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ABP voor 1-7-2015 een nieuw herstelplan indienen bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). Het oude herstelplan vervalt namelijk, door de nieuwe regels die vanaf 2015 gelden. Wat dit voor u betekent, weten we pas wanneer het herstelplan is goedgekeurd door DNB.

Het blad PensioenPro van 4 maart meldt dat “ABP, PFZW, PME, de fondsen van Philips, Heineken en Reed Elsevier en enkele honderden andere fondsen voor 1 juli een herstelplan nieuwe stijl moeten schrijven.” Dat betekent vermoedelijk korten in 2016 en volgende jaren dankzij dit kabinet.

Kom in actie tegen de sloop van je pensioen! (bekijk video link)
Zie ook: http://www.tonverlind.nl/hoe-de-sloop-van-ons-pensioen-zich-voltrekt/

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 9 maart 2015.