Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Hoe de regering ons misleidt met selectieve informatie (22 sept. 2014)

In een nieuwsbericht van de overheid op 13 september 2013 (zie bijlage) wordt gesteld:

‘Het inkomen van ouderen is de afgelopen twee decennia flink gestegen. Het CPB verwacht dat bij ongewijzigd beleid (onderstreping ED) de inkomens- en vermogenspositie van ouderen in 2025 niet wezenlijk zal verschillen van die van de huidige generatie ouderen. Dit ondanks pensioenkortingen en dalende huizenprijzen. De ouderen van de toekomst beschikken namelijk over hogere aanvullende pensioenen dan de huidige gepensioneerden’.

Deze uitspraken zijn gebaseerd op het Interdeparte-mentaal Beleidsonderzoek (IBO) “Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties”. Daarin staat dat ‘De koopkrachtstijging van ouderen werd voornamelijk veroorzaakt door een hogere netto AOW’(pag. 21). Premier Rutte wees bij de Algemene Beschouwingen over de begroting voor 2015 echter onterecht op het verleden bij het aankondigen van nieuwe maatregelen voor de gepensioneerden. Uit de onderstaande berekeningen van het Nibud blijken de negatieve gevolgen.

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015, Berekeningen Prinsjesdag 2014 door Nibud, september 2014:

blog-22-9-2014

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 22 september 2014.