1

Het NIBUD schrijft op 24 januari op haar website dat ouderen niet mee profiteren van de koopkrachtstijging van grote groepen huishoudens in 2014.

“Ondanks een lage inflatie, een lager belastingtarief en een voordeligere premie voor de zorgverzekering, leveren de meeste ouderen in 2014 weer in. De koopkrachtdaling is wel lager dan voorgaande jaren. Alleenstaanden met alleen een AOW-uitkering gaan er nog 8 euro per maand op vooruit. Maar de meeste ouderen met een aanvullend pensioen gaan er enkele of tientallen euro’s op achteruit. Iedereen die met vervroegd pensioen is gegaan, kan rekenen op een koopkrachtdaling van enkele tientjes per maand. Dit komt doordat de aanvullende pensioenen waarschijnlijk niet gecorrigeerd worden voor inflatie.”

blog-27-1-2014

De wijziging in koopkracht in 2014 bedraagt voor de alleenstaande met alleen AOW zonder aanvullend pensioen -0,3% en met een aanvullend pensioen van € 20.000 is dat -0,4%. Voor een echtpaar met AOW beiden zonder aanvullend pensioen is de koopkrachtdaling -0,3% en met één aanvullend pensioen van € 60.000 is dat -0,9%.

Voor 100 voorbeeldberekeningen klik hier.

Advies van de Raad van State over verlaging opbouwpercentages
De pensioenfondsen moeten bij het vaststellen van de premies de belangen van alle generaties evenwichtig afwegen. De Nederlandsche Bank gaat dit toetsen, maar het is onduidelijk welke criteria de toezichthouder daarbij hanteert. De Raad van State (RvS) stelt dit punt in zijn advies (zie bijlage) over het 'pensioenakkoord'. Dat zijn de afspraken die kabinet, regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, CU en SGP enkele dagen voor het kerstreces beklonken. Het adviesorgaan van de regering wijst in zijn advies op de doorsneepremie als één van de structurele onevenwichtigheden in het pensioenstelsel. Een tweede kanttekening is dat lagere premies volgens de RvS niet automatisch leiden tot meer loon. Dat maakt het onzeker of het kabinet met het verlagen van de maximale belastingvrije pensioenopbouw wel zijn doel (lees: meer belastinginkomsten en een impuls voor de economie) bereikt. Dat belooft nog een probleem te worden, ook voor gepensioneerden.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 27 januari 2014.     

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)