1

Het wordt steeds meer mensen duidelijk dat er niet aan valt te ontkomen om het huidige pensioenstelsel te versoberen. Maar dan niet door het korten van de bestaande pensioenen, maar door b.v. een verlaging van het  opbouwpercentage. Dat percentage bedraagt nu vaak 2,25% per jaar, dus na 40 jaar een pensioen van 90% (!)van het middelloon. Ook het onderbrengen van het nóg langer leven risico bij beleggers zoals verzekeraar Aegon onlangs heeft gedaan, is een goede mogelijkheid voor pensioenfondsen.

De Telegraaf publiceerde afgelopen zaterdag na onderzoek het onderstaande overzicht van de pensioenfondsen die hebben aangekondigd om in april 2013 de opgebouwde pensioenen te moeten gaan korten indien de situatie met de dekkingsgraad niet is verbeterd. Alleen al ABP, PMT en PME hebben samen 4,7 miljoen deelnemers. Maandag a.s. maakt de Pensioen Federatie haar lijst van de waarschijnlijk kortende pensioenfondsen openbaar.

De grootste fondsen die een korting (‘afstempeling’) hebben aangekondigd:

- Pensioenfonds ABP: 0,5%

- Pensioenfonds PMT (kleinmetaal): 6-7%

- Pensioenfonds PME (grootmetaal): 6%

- Pensioenfonds Dierenartsen: circa 6%

- Pensioenfonds PNO Media: circa 6%

- Pensioenfonds Bakkersbedrijf: percentage nog onbekend

- Pensioenfonds Schoonmakers en Glazenwassers: 1,2%

- Pensioenfonds Wonen: 2,4%

- Pensioenfondsen Tandartsen en Tandartspecialisten: 3,2%

- Pensioenfonds Mode, Interieur, Tapijt en Textiel (MITT): 4,6%

- Pensioenfonds Vlees, Vleeswarenindustrie: (VLEP) 7%

- Pensioenfonds Openbare Apothekers: 6,8%

- Notarieel Pensioenfonds: 5,8%

- Pensioenfonds Thales Nederland: 4,1%

- Pensioenfonds Océ: 4% (definitieve besluit 30 juni)

De kleinere fondsen die alleen hun deelnemers hebben geïnformeerd over korting:

- Pensioenfonds Holland Casino: 4-6%

- Pensioenfonds Medewerkers in het Notariaat: 7%

- Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen: 3,3%

- Pensioenfonds Ten Cate: 2%

- Pensioenfonds Rijn en Binnenvaart: 1,5%

- Pensioenfonds ANWB: 1,1%

- Pensioenfonds Architecten: 2,6%

- Super de Boer Pensioenfonds: 7%

- Pensioenfonds GITP: 7%

- Philips Pensioenfonds: beslissing nog onbekend.

Bent u het niet eens met het mogelijk korten op uw pensioen, teken dan de petitie Ik wil niet gekort worden op mijn pensioen! op http://pensioenbehoud.petities.nl.  

Deze petitie zal over enige tijd worden aangeboden aan minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud is gepubliceerd op 20 februari 2012.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)