Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Het Centraal Planbureau en ons pensioen in 2015 en 2016 (23 mrt 2015)

De koopkracht stijgt dit jaar het hardst voor de werkende Nederlander. Gepensioneerden gaan er het minst op vooruit, aldus het Centraal Planbureau (CPB). Beter zou het zijn om te stellen dat de gepensioneerden er minder op achteruit gaan. Want gemiddeld stijgt de koopkracht in 2015 met 1,2 procent, dankzij de lage inflatie en dalende pensioenpremies. Werkenden gaan er met een plus van 1,6 procent gemiddeld het meest op vooruit. Gepensioneerden zien hun koopkracht met 0,7 procent toenemen, maar dat is minder dan andere bevolkingsgroepen. Dat komt doordat de pensioenen maar beperkt gecorrigeerd worden voor de inflatie. Het CPB houdt voor 2015 rekening met een gemiddelde indexatie van 0,05%. Het noemt degevolgen van de lage indexatie op het inkomen van gepensioneerden overigens beperkt, omdat de inflatie ook laag is.


Koopkrachtverlies gepensioneerden in 2016
In 2016 is er –zoals het er nu voor staat –gemiddeld geen toename van de koopkracht. Werkendengaan er dan nog wel 0,3 procent op vooruit, maar gepensioneerden verliezen 1,3 procent. Het kabinet zal in augustus –zoals elk jaar –bij het afronden van de Prinsjesdagstukken bekijken of voor bepaalde groepen maatregelen nodig zijn om hun koopkracht teversterken. Voor gepensioneerden is dat hard nodig.
De verlaging van de pensioenpremies draagt dit jaar bij aan de groei van de koopkracht. Volgend jaar is dat niet het geval, omdat de lage rente en het nieuwe financieel toetsingskader dan leiden tot hogere premies. Die voorspelling doet het CPB in zijn jaarlijkse Centraal Economisch Plan (zie bijlage).
De koopkrachtstijging voor gepensioneerden islager, omdat pensioenfondsen niet of nauwelijks kunnen indexeren. Het CPB schat dat drie kwart van de gepensioneerden aanvullend pensioen krijgt van een fonds met een dekkingsgraad van 110% of lager. Pensioenfondsen mogen volgens het nieuwe financieel toetsingskader pas vanaf een dekking van 110% (beperkt) indexatie toekennen. De pensioenfondsen van veruit de meeste deelnemers mogen dit jaar dus niet indexeren, aldus het CPB.


Gepensioneerden moeten inleveren
Het CPB voorspelt dat de gemiddelde koopkracht in 2016 gelijk blijft. Gepensioneerden leveren echter in, want zij moeten in 2016 rekening houden met een verlies aan koopkracht van 1,3%. Zo gaat de ouderenkorting omlaag, verdwijnt het hogere belastingvrije vermogen voor ouderen in box 3 en gaan ouderen over hun aanvullend pensioen een hogere inkomensafhankelijke bijdrage betalen voor de zorgverzekeringswet.
Daarnaast kunnen pensioenfondsen opnieuw maar zeer beperkt indexeren. Door de nieuwe rekenregels van het Financieel Toetsingskader betalen de gepensioneerden wederom de rekening in 2015 en 2016. Een grote schande na 7 jaren achteruitgang in koopkracht door korten en niet indexeren. De drie partijen die na de jongste verkiezingen het grootst zijn geworden in de Eerste Kamer, hebben lastenverlichting beloofd. De Stichting Pensioenbehoud zal hen aan die belofte houden.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 23 maart 2015.