1

Na een mediastilte van enige dagen berichtte de Telegraaf op 10 april j.l. als eerste dat “De FNV-voorzitter waarschuwt werkgevers die denken dat alle financiële risico’s bij werknemers komen te liggen. Deze werkgevers hebben het volgens haar mis en kunnen een confrontatie aan de cao-tafel verwachten”. En ook: “Werkgevers moeten volgens haar ook niet denken dat ze massaal de pensioenpremies kunnen bevriezen. Deze pauze in het overleg met de werkgevers en het kabinet wil Jongerius volledig benutten om de neuzen binnen de FNV weer één richting op te krijgen. Helder moet zijn: de werkgever gaat niet vrijuit”.

Dat is een stap in de goede richting zoals de Stichting Pensioenbehoud die nastreeft, maar gaat nog veel meer gebeuren binnen de FNV volgens de Telegraaf van 15 april j.l. Want de top van de FNV Bondgenoten heeft een alternatief pensioenplan klaar dat afgelopen vrijdag samen met de Abvakabo FNV en FNV Bouw (lees meer ) aan de achterban is voorgelegd. “Er wordt aangekoerst op een stelsel dat lijkt op wat we nu hebben met harde ‘nominale’ rechten. Door soepele toetsingsregels en een grotere beleggingsvrijheid voor fondsen moet toch geïndexeerd kunnen worden. En dat premiestabilisatie alleen zal gelden voor de toenemende levensverwachting, met een gezamenlijke risicodeling en handhaving van de bijstortverplichting door de werkgevers”. De weblog van voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten van 14 april j.l. met de titel 'Onze spaarpot voor later' (lees meer ) wijst in dezelfde richting. Nu mogen de drie bondsvoorzitters met dit standpunt naar de vergadering van het Federatiebestuur van de FNV Vakcentrale met Agnes Jongerius als voorzitter op maandag 18 april a.s. Afwachten wat eruit komt.

Vakbonden zoals De Unie en ACP steunen deze benadering, zelfs werkgeversvereniging van pluimveehouders Nepluvi en de schoonmaakbranche OSB hebben zich kritisch uitgelaten over de pensioenplannen, aldus FNV Bondgenoten. Maar het felst is wel de nieuwsbrief van de FNV Vecht voor je recht (lees meer ) die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Maar de CNV voorzitter Jaap Smit waarschuwt in het Nederlands Dagblad van 16 april j.l. dat het te lang duurt en hij beschouwt het ACP standpunt als van een minderheid. Door al deze onzekerheid pleit hoogleraar Harrie Verbon in de Volkskant van 15 april j.l. zelfs ervoor dat de overheid een nationaal pensioenstelsel à la de zorgverzekering zou moeten optuigen met bijstortverplichting zoals bij de banken is gebeurd. Maar daar zien wij niets in.

Intussen heeft de NVOG op 11 april een duidelijk persbericht uitgebracht waar de NVOG voor staat (lees meer ) en dat is pensioenbehoud. Ook heeft de voorzitter van de NVOG Martin van Rooijen in een goed interview in de Volkskrant van 14 april j.l. uitgelegd dat “Tornen aan pensioenrechten is feitelijk onteigening” en dus niet acceptabel. Daarom heeft de NVOG de Stichting PensioenFatsoen opgericht om met de topadvocaat mr Jurjen Lemstra zonodig de juridische strijd aan te gaan.

Intussen heeft een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten AFM uitgewezen (lees meer ) dat de pensioenfondsen veel te veel kosten voor vermogensbeheer maken. En dat is belangrijk omdat een kosten verlaging van 0,25 procentpunt op een termijn van 40 jaar 7,5% meer collectief pensioenvermogen oplevert! Dat vraagt om actie van de pensioenfondsen en dat hebben we ook geschreven aan de Pensioen Federatie.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p.
Hoe meer begunstigers hoe sterker we staan in gesprekken met de politiek.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)