Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Gevolgen van nieuwe rekenregels pensioenen voor gepensioneerden (12 jan. 2015)

De nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen zijn 1 januari van kracht geworden, dat is het nieuwe Financieel Toetsingskader. Niet alles is slecht aan de nieuwe regels zoals het uitsmeren van kortingen op de opgebouwde pensioenen over 10 jaar. Maar door de ondergrens van de dekkingsgraad van 105% te verhogen tot 110% voor het gedeeltelijk mogen indexeren van pensioenen voor inflatie maakt indexeren onnodig veel moeilijker.  Voor volledige indexering is de grens zelfs verhoogd tot een dekkingsgraad van tenminste 135% en daarom zal het nog vele jaren duren voordat indexeren echt mogelijk wordt. Een compensatie voor niet toegekende indexering evenals voor toegepaste kortingen op de pensioenen zullen nog veel langer duren. Het is sterk de vraag of de huidige gepensioneerden dat ooit nog zullen meemaken. Deze onnodig gestapelde buffereisen maken ons pensioenstelsel asociaal.

De schandelijke reden van deze wetswijziging door de overheid als wetgever bleek tijdens het debat in de Eerste Kamer dat de overheid als werkgever circa 1 miljard aan pensioenpremie aan het ABP wilde uitsparen om te voldoen aan de begrotingseisen van Brussel. Dat het ABP daardoor geen indexering in 2015 kan geven en wellicht daardoor moet gaan korten, is te schandelijk voor woorden. Het is in feite diefstal van pensioengeld van werknemers en gepensioneerden. De voorzitter van de Koepel van Nederlandse Organisaties van Gepensioneerden (KNVG) Martin van Rooijen heeft een ooggetuige verslag geschreven hoe deze politieke koehandel heeft plaatsgevonden in de Eerste Kamer (zie bijlage). De kritische tegenstemmen van VVD en D66 in de Eerste Kamer werden daarbij gesmoord door politiek ingrijpen van de premier, vice-premier en fractie-voorzitters om de coalitie te redden met partij discipline, maar dat is in strijd met doel en strekking van de wet.

Maar het bestuur van de KNVG heeft op 18 december 2014 in principe besloten “om de wet aan te vechten bij het Hof in Luxemburg, omdat deze strijdig is met het Europese Handvest” (zie bijlage). Als Stichting Pensioenbehoud steunen wij deze actie.

Maar er is ook goed nieuws

Volgens RTL Z kunnen wij als ouderen netto meer besteden in 2015 vergeleken met 2014. Het artikel op de website van RTL Z begint met “Goed nieuws voor alle gepensioneerden, gehuwd of ongehuwd. U krijgt dit jaar veel meer te besteden. Per persoon tot wel 500 euro netto voor het hele jaar. Dat blijkt uit berekeningen van RTL Z en MPD, de uitvoerder van pensioenfonds PNO Media. De berekeningen gelden voor alle Nederlandse gepensioneerden.“

Voor de berekening hoeveel u erop vooruit gaat in 2015 ga naar de website van RTL Z (Bekijk website link) Hopelijk zijn er geen lastenverzwaringen vergeten in de berekeningen.

Aanvullend pensioen per maand in 2015

Extra netto inkomen per jaar voor gehuwden p. p. in 2015

Extra netto inkomen per jaar voor alleenstaanden in 2015

0

122,44

171,20

500

139,44

196,20

1000

171,00

221,14

1500

193,44

243,20

2000

252,57

286,86

2500

268,44

310,20

3000

291,49

333,78

3500

314,36

357,12

4000

437,05

484,14

4500

427,84

474,60

Bron: RTLZ
Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 19 januari 2015.