1

De lastenverzwaringen van het huidige kabinet hakt er de komende jaren flink in voor de gepensioneerden zoals blijkt uit de onderstaande tabel. Bovendien wordt er ook nog flink genivelleerd - vanaf de tweede belastingschijf van € 19.645,- per jaar aan belastbaar inkomen - door o.a. de verlaging van de algemene heffingskorting. Dat gebeurt in 2014 door een aftrek van 1,012 procent van het inkomen op de heffingskorting van € 1.065,- (ouder dan 65 jaar en 2 maanden) met een maximum van € 372,- tot € 693,-. En in 2016 wordt deze aftrek nog verder verhoogd. Dat betekent een flinke daling van het besteedbaar inkomen van velen van de drie miljoen gepensioneerden. Die daling geeft daardoor een negatieve bijdrage aan onze binnenlandse economie. Dat geldt ook voor de oplopende werkeloosheid met alle sociale ellende die daar het gevolg van is. Nu wordt er wel economische groei voorspeld door het Centraal Plan Bureau (CPB), maar dat komt vrijwel alleen door de verwachte toename van de export. Helaas vermindert de overheid haar eigen uitgaven onvoldoende en kiest voor lastenverzwaringen. En de eventuele pensioenkortingen in 2014 komen hier nog bovenop.

Tabel 2: cumulatieve koopkrachtontwikkeling 2014-2017*)

13-1-2014

* ) Bron: brief van minister van financiën Dijsselbloem aan Tweede Kamer van 11 oktober 2013

**) De doorrekening is gebaseerd op de raming van het loon- en prijsontwikkeling door het CPB bij het regeerakkoord, de Macro Economische Verkenning van 18 september 2012.

***) In deze kolom is ook het integreren van het kindgebonden budget in de huishoudentoeslag verwerkt.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 13 januari 2014.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)