Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Gepensioneerden dragen in 2014 weer de zwaarste lasten (23 sept. 2013)

De koepel van ouderenorganisaties CSO heeft het Nibud opdracht gegeven om de koopkrachtplaatjes voor ouderen te berekenen op basis van de cijfers van Prinsjesdag voor 2014 (voor volledige rapport zie bijlage). Zoals wel blijkt uit de onderstaande tabel ziet het er droevig uit en dat na de eerdere korting plus het jarenlang niet indexeren van de pensioenen. Maar bovenop de vermelde percentages komen nog de vermoedelijke kortingen op de aanvullende pensioenen in 2014. Want het Nibud heeft een gemiddelde korting van de pensioenen van slechts 0,75% genomen.

Onder andere de beide metaal fondsen PMT en PME (maar ook het ABP) voorzien weer een forse korting op de pensioenen in 2014, flink boven de 0,75%. Een werkelijke stapeling van maatregelen. Want een alleenstaande van 65+ met AOW en een aanvullend pensioen van €5.000 per jaar wordt met -6,1% wel buitengewoon hard getroffen. Hetzelfde geldt voor de vele echtparen met maar één klein pensioen van €5.000 per jaar. Die gaan er met -5,3% op achteruit. We gaan proberen hier iets aan te doen bij de politiek. Want de vakbonden die beweren óók voor de gepensioneerden op te komen, eisen wel 3% loonsverhoging voor de werkenden, maar doen niets voor de gepensioneerden. En dat bij een verwachte prijsstijging (inflatie) in 2014 van 2%, als het niet meer wordt zoals dit jaar.

koopkrachtverandering-2013-2014

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 23 september 2013.