Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Geeft onze staatsschuld wel reden voor bezuinigingen? (17 sept. 0212)

De verkiezingen zijn achter rug met verassende uitslagen per politieke partij. De ‘verkenner’ Henk Kamp is nu aan het werk en hij komt op 19 september met zijn advies aan de Tweede Kamer over de benoeming van een of meer (in)formateurs die moeten zorgen voor een regeringscoalitie. Hoe lang dat gaat duren, valt niet te voorspellen. Maar laten we hopen dat er snel een nieuwe regering komt, want er moet veel werk worden gedaan. Als demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat Kamp intussen door met de pensioenproblematiek. Kamp Heeft de verwachting uitgesproken dat hij nog deze maand september met voorstellen zal komen waaronder  de rekenrente. We zullen zien wat daarvan komt. De nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer wordt op 20 september geïnstalleerd en het is afwachten wie de pensioenwoordvoeders van de partijen zullen worden en met welke standpunten.

Staatsschuld de reden voor bezuinigingen?

Daar onze overheid geen zaken in economische zin produceert  en dus geen winst kan maken om haar investeringen te financieren, leent de overheid om o.a. de aanleg van infrastructuur te betalen.

Dit in tegenstelling tot bedrijven en huishoudens. Maar er moet niet teveel wordt geleend in verhouding tot het inkomen (bij de overheid belastingen e.d.) en dat geldt voor beide categorieën. De nominale staatsschuld is momenteel wel hoog, maar niet in de verhouding tot ons Bruto Binnenlands Product (bbp, ons nationale inkomen) zoals onderstaande grafiek van het CPB laat zien.

grafiek-17-sep-2012

Gedurende bijna de gehele 19e eeuw was de staatsschuld meer dan 100% van het bbp. In slechts

31 van de afgelopen 198 jaar zou Nederland aan de Maastricht norm van 60% voldoen. Waarom de huidige paniek bij de Minister van Financiën? Dat leidt tot onacceptabel korten op de pensioenen.

Systeemfout in ons pensioenstelsel

Daarnaast heeft Arnoud Bosch van de VDAB een fout ontdekt in ons pensioensysteem. Door een systeemfout van opbouwrechten van pensioenfondsen worden pensioengerechtigden gedupeerd. De lage dekkingsgraad waardoor pensioenfondsen nu moeten korten op de uitkering is een gevolg van de invoering van de middelloonregeling. Met het omstreeks 2004 invoeren van de middelloonregeling voor het opbouwen van pensioenen, werd besloten het opbouwpercentage te verhogen van standaard 1,75 naar 2,25 procent. Dat was bedoeld om ervoor te zorgen dat op de pensioendatum alsnog structurele- en loonschaalverhogingen zouden worden gecompenseerd. Zie de uitleg hierover in de bijlage . Het bericht is wijd verspreid en opgenomen. Hopelijk gaan de pensioenfondsen de opbouwpercentages voor de pensioenen dan ook verlagen. Ook De Nederlandse Bank heeft onlangs daarop aangedrongen met haar oproep tot versobering van de pensioenen.


Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 17 september 2012.