1

De verkiezingen zijn achter rug met verassende uitslagen per politieke partij. De ‘verkenner’ Henk Kamp is nu aan het werk en hij komt op 19 september met zijn advies aan de Tweede Kamer over de benoeming van een of meer (in)formateurs die moeten zorgen voor een regeringscoalitie. Hoe lang dat gaat duren, valt niet te voorspellen. Maar laten we hopen dat er snel een nieuwe regering komt, want er moet veel werk worden gedaan. Als demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat Kamp intussen door met de pensioenproblematiek. Kamp Heeft de verwachting uitgesproken dat hij nog deze maand september met voorstellen zal komen waaronder  de rekenrente. We zullen zien wat daarvan komt. De nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer wordt op 20 september geïnstalleerd en het is afwachten wie de pensioenwoordvoeders van de partijen zullen worden en met welke standpunten.

Staatsschuld de reden voor bezuinigingen?

Daar onze overheid geen zaken in economische zin produceert  en dus geen winst kan maken om haar investeringen te financieren, leent de overheid om o.a. de aanleg van infrastructuur te betalen.

Dit in tegenstelling tot bedrijven en huishoudens. Maar er moet niet teveel wordt geleend in verhouding tot het inkomen (bij de overheid belastingen e.d.) en dat geldt voor beide categorieën. De nominale staatsschuld is momenteel wel hoog, maar niet in de verhouding tot ons Bruto Binnenlands Product (bbp, ons nationale inkomen) zoals onderstaande grafiek van het CPB laat zien.

grafiek-17-sep-2012

Gedurende bijna de gehele 19e eeuw was de staatsschuld meer dan 100% van het bbp. In slechts

31 van de afgelopen 198 jaar zou Nederland aan de Maastricht norm van 60% voldoen. Waarom de huidige paniek bij de Minister van Financiën? Dat leidt tot onacceptabel korten op de pensioenen.

Systeemfout in ons pensioenstelsel

Daarnaast heeft Arnoud Bosch van de VDAB een fout ontdekt in ons pensioensysteem. Door een systeemfout van opbouwrechten van pensioenfondsen worden pensioengerechtigden gedupeerd. De lage dekkingsgraad waardoor pensioenfondsen nu moeten korten op de uitkering is een gevolg van de invoering van de middelloonregeling. Met het omstreeks 2004 invoeren van de middelloonregeling voor het opbouwen van pensioenen, werd besloten het opbouwpercentage te verhogen van standaard 1,75 naar 2,25 procent. Dat was bedoeld om ervoor te zorgen dat op de pensioendatum alsnog structurele- en loonschaalverhogingen zouden worden gecompenseerd. Zie de uitleg hierover in de bijlage . Het bericht is wijd verspreid en opgenomen. Hopelijk gaan de pensioenfondsen de opbouwpercentages voor de pensioenen dan ook verlagen. Ook De Nederlandse Bank heeft onlangs daarop aangedrongen met haar oproep tot versobering van de pensioenen.


Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 17 september 2012.    

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)