1

Deze week zijn er interessante artikelen van wetenschappers gepubliceerd die het lezen waard zijn, speciaal voor politici. Wij gaan deze informatie dan ook onder hun aandacht brengen.

Allereerst heeft de econometrist Gerwin Griffioen het interessante artikel geschreven Pensioenen met eenvoudige ingreep weer toekomstbestendig. Op basis van een economisch pensioenfondsmodel (want pensioenen dienen te voldoen aan econo-mische wetten) toont hij aan dat de huidige rekenmethodieken van de rekenrente voor het bepalen van de pensioenverplichtingen de toekomstbestendigheid van de Nederlandse pensioenen onnodig bedreigen (lees hier). Aan deze informatie dient door de sociale partners en de politiek grote aandacht te worden geschonken en naar worden gehandeld als andere wetenschappers zijn standpunt onderschrijven.

Vervolgens heeft de hoogleraar economie Joan Muysken het interessante artikel geschreven Wentel onzekerheid niet af op pensioenfondsen. Hierin betoogt deze wetenschapper eerst dat het voorstel van de sociale partners om de pensioneerden te laten delen in de koersrisico’s van aandelenbeleggingen bij pensioenen wat dat betreft de verkeerde koers is (lees hier).  Pensioenfondsen horen wel om te kunnen gaan met risico (en de meeste doen dat ook goed vanwege aanwezige of ingehuurde deskundigheid), maar zij kunnen niet met fundamentele onzekerheid omgaan wegens onvoorspelbaarheid en dat aspect valt daarom ook niet te verzekeren. En daarom kan een expliciet pensioencontract met exacte risico’s niet bestaan.

De crisis van de afgelopen jaren heeft ons volgens Muysken wel geleerd welke belangrijk verstorende rol fundamentele onzekerheid hier speelt en dat marktprijzen dan niet de juiste signalen geven. De hoogleraar monetaire economie en directielid van DNB Lex Hoogduin legt dit gegeven goed uit in een portret dat van hem is gemaakt (klik op de link in de bijlage).

Muysken legt vervolgens uit aan de hand van een citaat van de beroemde econoom Keynes dat risico’s kunnen worden overgelaten aan de markt, maar dat activiteiten met fundamentele onzekerheid met grote invloeden (zoals pensioenfondsen, ELD) door de overheid moeten worden overgenomen in het publieke belang. En dat is bij de grote banken en verzekeraars tijdens de crisis ook zo gegaan. De overheid heeft de financiering ervan overgenomen om ontwrichting of ineenstorting van ons financiële stelsel te voorkomen, een uitgesproken publieke belang. Daarom pleit Muysken ervoor om nu niet de fundamentele onzekerheid af te wentelen op de pensioenfondsen of de deelnemers in het pensioenfonds inclusief gepensioneerden, maar dat de overheid (tijdelijk) bijspringt zoals in de financiële wereld is gebeurd.

Maar ook de heren Henk Bindels en Steven Molkenboer, beiden bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Pensioneerden NVOG, hebben een vlammend artikel geschreven met de pakkende kop Afbraak van ons pensioen-systeem raakt op termijn de hele bevolking. Regering dreigt de kip met de gouden eieren  te slachten (lees hier).  Dat artikel is gepubliceerd in o.a. het Brabants Nieuwsblad en het Nederlands Dagblad. Hier wordt treffend de dreigende ellende op pensioengebied beschreven en de oorzaken daarvan.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We hebben nog veel meer begunstigers resp. ondersteuners nodig.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)