1

In 2013 heeft het CBS een beperkt belevingsonderzoek onder bijna 1700 personen gedaan op o.a. de pensioenopvattingen in algemene zin (zie bijlage). De gekozen antwoorden op de vragen met de percentages erachter zien eruit als volgt.

In Belevingen 2013 zijn werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen de volgende
vier pensioendilemma’s voorgelegd:

1. Mensen leven tegenwoordig langer waardoor het pensioenstelsel meer geld kost. Vindt u het dan het meest logische dat:
A: mensen een lager pensioen krijgen? gem. 23% of 
B: mensen langer door moeten werken? gem. 53% en 24% geen mening.

2. Als er te weinig geld in kas zit om straks alle pensioenen uit te kunnen betalen. Vindt u dan dat:
A: werkgevers en werknemers meer premie moeten betalen? gem. 48% of 
B: de huidige pensioenen verlaagd moeten worden? gem. 28% en 24% geen mening.

3. Als u zelf de pensioenregeling zou mogen opstellen gaat dan uw voorkeur uit naar:
A: een hoger pensioen later, ook al moet u daar nu meer premie voor betalen? gem. 54% of 
B: een lager pensioen later, tegen een lagere premie nu? gem. 31% en 15% geen mening.

4. Heeft u liever een regeling waarin pensioenpremies:
A: voorzichtig worden belegd, ook al valt uw pensioen dan waarschijnlijk lager uit? gem. 73% of 
B: minder voorzichtig worden belegd, waarbij uw pensioen veel hoger maar ook veel lager kan uitvallen? gem. 9% en 17% geen mening.

Gegeven de uitkomsten concludeert het CBS dat waarborgen voor financiële zekerheid werknemers best wat waard zijn. Maar dat is al sinds decennia het geval. De pensioenfondsen verklaarden altijd dat ons pensioen gegarandeerd was zonder de vermelding van de wettelijke mogelijkheid tot korten. Een goed pensioen is om de armoedeval te voorkomen na pensionering. Onderzoek door een aantal pensioenfondsen heeft echter aangetoond dat de deelnemer in zijn eigen situatie een grotere risicobereidheid heeft teneinde een hoger pensioen te bereiken nu de overheid en politiek besloten hebben tot een verslechtering van de pensioenopbouw. De deelnemer wordt eigenlijk gedwongen tot het accepteren van meer risico bij het beleggen van zijn aandeel in het pensioenvermogen. Er zijn dus wel vraagtekens te plaatsen bij dit rapport van het CBS. De vraag is echter of het kabinet met deze informatie iets verstandigs gaat doen.

Na de door overheid gecreëerde pensioenproblemen en bezuinigingen op pensioenen bedacht de staatssecretaris SZW Jetta Klijnsma de mantelzorgboete en gaat onderstaand twitterbericht rond:

blog-2-6-2014

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 2 juni 2014.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)