1

Het blad IPN van 28 maart schrijft “Woordvoerder Tobias Oudejans van De Nederlandsche Bank bevestigt dat het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen is gestegen tot 1.007.191 miljoen euro, ofwel ruimschoots meer dan een biljoen. Een jaar eerder bedroeg het pensioenfonds-vermogen nog ruim 873 miljard. De pensioenfondsen zagen de spaarpot in 2012 dus met 134 miljard euro toenemen. In 2011 groeide het vermogen met 71 miljard euro iets minder hard aan, tot bijna 802 miljard euro. Ondanks het record bedrag in de pensioenpotten is er echter geen reden tot juichen. Volgens de laatste dekkingsgraadrapportage van de toezichthouder van 21 maart 2013 bedroeg de dekking van de pensioenfondsen per ultimo februari gemiddeld 104 – een procentpunt onder het wettelijk minimum.”

dekkingsgraad-nb-1-4-2013

Bron: DNB

De Nederlandsche Bank geeft de volgende toelichting: “De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in februari gestegen naar 104%. Eind december 2012 bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad nog 102%. De dekkingsgraad - de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen – is vooral toegenomen door de verwerking van de kortingen die de pensioenfondsen in februari hebben aangekondigd. Daarnaast is de rentetermijnstructuur sinds december 2012 gestegen en namen de (buitenlandse) aandelenkoersen toe. In februari hebben 68 van de 415 pensioenfondsen een korting per april 2013 aangekondigd. Per ultimo februari waren 3,9 miljoen actieve deelnemers en 1,9 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingstekort.”

En toch stroomt het Malieveld in Den Haag niet vol met protesterende gepensioneerden. Wat is er toch aan de hand? Daarnaast geeft een dekkingsgraad van gemiddeld 104% niet de meest slecht presterende grote fondsen in februari aan: ABP 98%, PMT 98,5% en PME 99,4%. Dus er hangt nog meer onheil in de lucht.

BNR Nieuwsradio meldt op 27 maart “Dat veel mensen juist gekort worden op hun pensioen geeft volgens Lutjens een vertekend beeld. Je moet niet alleen voor de huidige gepensioneerden geld hebben, ook voor de jongeren die pensioenaanspraak hebben opgebouwd. Daar moet een vermogen ook op ingericht zijn." Maar de hoogleraar pensioenrecht Lutjens vergeet te melden dat het niet alleen om het aanwezige vermogen gaat , maar ook dat er door de jongeren meer premie moet worden betaald wegens hun gemiddeld zeven jaar langere levensverwachting dan de huidige ouderen. Net zoals de ouderen die steeds meer premie betaalden naarmate zij ouder werden.

Houd toegezegde pensioenuitkering in stand, het kan!

In de uitgave van Me Judice van 29 maart schrijven prof. dr. B. van Praag en drs. D.A. Hollanders het prima artikel Houd toegezegde pensioenuitkering in stand, het kan!Het huidige pensioensysteem waarin deelnemers een aan het loon gerelateerde pensioenuitkering krijgen toegezegd biedt een aantal evidente voordelen boven het 'casino-pensioen', waarin alle risico’s bij de deelnemers liggen. Ook is het op lange termijn houdbaar - in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt. Dit stellen David Hollanders en Bernard van Praag. De gedachte dat de langere levensduur en lage rente dwingen tot het inruilen van het huidige pensioen voor een casino-pensioen snijdt geen hout.” Lees het artikel op  http://www.mejudice.nl/

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 1 april 2013.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)