Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Drie miljoen pensioengerechtigde deelnemers bij pensioenfondsen (16 dec. 2013)

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde onlangs dat eind 2012 totaal 3 miljoen personen een pensioenuitkering ontvingen van een Nederlands pensioenfonds, een stijging van 16,7% ten opzichte van 2007 (zie grafiek 1). Het aantal personen dat een ouderdomspensioen of een nabestaandenpensioen krijgt is sinds 2007 met 453 duizend (+27,5%) respectievelijk 32 duizend (+4,2%) toegenomen, terwijl het aantal ontvangers van een arbeidsongeschiktheidspensioen met 54 duizend personen (-31,4%) is gedaald. Het aantal deelnemers dat pensioen opbouwen bij de pensioenfondsen bedroeg eind 2012 volgens de cijfers van DNB 5,7 miljoen. Daarvan krijgt 3 miljoen personen een pensioenuitkering en daar weer van 2,1 miljoen een ouderdomspensioen.  Daarnaast zijn er eind 2012 ook nog 8,9 miljoen (!) ‘slapers’, gewezen deelnemers waarvoor geen pensioenpremie meer wordt afgedragen. Maar voor die grote groep belanghebbenden is helaas géén medezeggenschap geregeld in de Pensioenwet.

Grafiek 1: Aantal pensioengerechtigde deelnemers naar type pensioen

(in miljoenen personen)

16-12-2013

De Nederlandsche Bank waarschuwt pensioenfondsen

De toezichthouder DNB heeft onlangs ook een waarschuwing laten uitgaan naar de pensioenfondsen om niet te snel over te gaan tot indexatie van de pensioenen en dat geeft verdeeldheid in de sector, aldus de Elsevier van 14 december. Maar een ander groot pensioenfonds stelt dat nu niet indexeren het vertrouwen van de deelnemers in het pensioenstelsel zou kunnen ondermijnen. Gezien de recente onderzoeksresultaten onder deelnemers is dat vertrouwen al buitengewoon laag vanwege de gebeurtenissen van de afgelopen jaren. En dan wil het kabinet ook nog het opbouwpercentage van de pensioenen verlagen. Het ABP verlaagt zowel het opbouwpercentage als de premie in 2014, terwijl de kans bestaat dat er in april 2014 zelfs weer moet worden gekort op de pensioenen. De meeste pensioenfondsen gaan pas over tot verlagen van de premie als ze eerst alle kortingen in het verleden hebben gerepareerd en vervolgens alle gemiste indexaties hebben hersteld. Bij het ABP is dat 0,5 procent aan korting eerder dit jaar plus circa 10 procent verlies aan koopkracht.  Maar de overheid als werkgever denkt alleen aan zichzelf ten koste van gepensioneerden en deelnemers. Dan maakt het pensioenfonds PMT verstandiger keuzes met handhaving van de premie bij lagere opbouw. 

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 16 december 2013.