Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Dreigend fors koopkrachtverlies voor gepensioneerden (29 mei 2012)

Nadat op 8 mei de Eerste Kamer besloten had geen enkel wetsvoorstel van de agenda af te halen,  lijkt het erop dat ook  de Tweede Kamer  aarzelt om onderwerpen  controversieel  te verklaren. Daar de begroting op Prinsjesdag moet worden ingediend bij de Tweede Kamer, is het  overleg  over de uitwerking van het “lente-akkoord” snel afgerond. Het CPB zal de komende weken de financiële consequenties incl. de koopkracht-plaatjes doorrekenen.  Volgens de media zal voor werkenden max. 2% koopkrachtverlies ontstaan, maar voor AOW-ers met een aanvullend pensioen maar liefst 3,25%! Na vele jaren van achterblijvende indexatie van de pensioenen en de dreiging van kortingen op de pensioenen van velen is dit een zeer somber vooruitzicht. Maar misschien dat de uitslag van de verkiezingen op 12 september dusdanig uitpakt, dat er nog reparaties en compensaties mogelijk zijn. Alle reden dus voor de 2,5 miljoen gepensioneerden om hun stem duidelijk  te laten horen.

Het pensioenakkoord eindelijk van de baan.

Uit alles blijkt dat het pensioenakkoord door de eerdere verhoging van de AOW leeftijd als onderdeel van het “ lente-akkoord” is opgeblazen. Toch nog een lichtpuntje in deze sombere tijden. Wellicht zal de nieuwe Tweede Kamer de kans aangrijpen om nog veranderingen/verbeteringen aan te brengen. Ook is het te verwachten, dat de sociale partners op decentraal niveau in hun CAO-onderhandelingen afwijkingen zullen afspreken. Duidelijk is in elk geval, dat de langdurige  behandeling van de nieuwe Pensioenwetsvoorstellen van Minister Kamp in de Tweede en Eerste Kamer  de implementatie datum van 1 januari 2014 verdere vertraging kan oplopen. Immers, de eerder toegezegde Hoofdlijnennota van Kamp is nog altijd niet aan de Tweede Kamer aangeboden, dus is het nu zeer de vraag of de parlementaire behandeling  nog wel voor het zomerreces of zelfs voor de verkiezingen zal starten.

Bevestiging dat meer dan honderd pensioenfondsen in 2013 moeten gaan korten.

De Nederlandse Bank concludeert na een evaluatie van zo’n 300 ingediende  herstelplannen, gebaseerd op de financiële situatie van eind 2011, dat in totaal 103 pensioenfondsen voor de opgaaf staan om in 2013 een korting van pensioenrechten door te voeren om op tijd de vereiste min. dekkingsgraad van 105% te bereiken. De korting komt neer op een gemiddelde van 2,2% per  fonds. Van de fondsen die een korting wacht, moeten er 34 de pensioenrechten waarschijnlijk met méér dan 7% verlagen, voorziet DNB. 24 fondsen hebben er echter voor gekozen om per 1 april 2013 niet verder te gaan dan de toegestane max. korting van 7% en een eventuele aanvullende korting later door te voeren.

Aanvullende pensioenkorting door ABP in 2014.

Het ambtenarenpensioenfonds ABP moet wellicht in 2014 een aanvullende rechtenkorting doorvoeren, als de financiële positie dit jaar niet verbetert. Dat maakte voorzitter Henk Brouwer op 23 mei jl duidelijk tijdens de presentatie van het jaarverslag. Volgens hem is zijn zorg over korten gestegen nu de dekkingsgraad van het fonds in april naar 94% is gedaald. Om te kunnen herstellen tot de min. vereiste dekkingsgraad van 105%, besloot ABP al tot een rechtenkorting van 0,5% per 1 april 2013. “Het is dweilen met de kraan open”, zo omschreef Brouwer het voortdurende proces van een groeiend pensioenvermogen (inmiddels 260 miljard euro) dat steeds wordt ingehaald door nog sterker stijgende verplichtingen. Volgens hem zullen eventuele aanvullende maatregelen vooral afhangen van de ontwikkelingen op de financiële markten en de nieuwe rekenrente, die door minister Kamp bekend wordt gemaakt als onderdeel van de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord.

 

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 28 mei 2012.