1

Op de aandelenbeurzen was het afgelopen week weer hommeles. De dekkingsgraden zakten gemiddeld tot 100% volgens de NRC. Somberheid alom. Lizanne Schipper schreef in het Financieel Dagblad zelfs dat ‘Aandelen gaan structureel lager renderen dan in de vorige eeuw’. En wel van een historisch rendement van ongeveer 5% boven Nederlandse staatsobligaties naar een procent of twee à drie volgens hoogleraar Boot.

Sinds de laatste decennia hebben de overheden echter een overvloed aan liquiditeiten in de wereld geschapen die steeds naar beleggingsmogelijkheden zoekt. Daarnaast heeft de westerse wereld in al haar geledingen ook enorme schulden opgebouwd waarvan overheidsschulden met staatsobligaties worden gefinancierd. Door de steeds strenger wordende internationale regels voor het aanhouden van meer eigen vermogen door banken zoals vroeger heel gebruikelijk was, zal de vraag naar staatsobligaties vermoedelijk sterk toenemen. Zeker als de westerse wereld terugkeert naar het principe dat krediet (meer) is voor investeringen en niet (of minder) om te consumeren. Dat is goed voor onze pensioenen, want die willen we zo zeker mogelijk hebben voorzien van jaarlijkse indexatie.

Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Pensioenbehoud de uitgangspunten opgesteld voor een aangepast pensioenstelsel (lees meer ) en dat voorstel ter kennis gebracht aan minister Kamp en de politieke fracties in de Tweede Kamer. Want het is duidelijk dat er wel wat moet worden gewijzigd aan ons pensioenstelsel door o.a. het steeds ouder worden. Onze uitgangspunten van het voorstel handhaven het bestaande stelsel op een verplichte, solidaire en collectieve basis, maar wijzigen de parameters waar nodig. Dus op de pensioengerechtelijke leeftijd een zeker nominaal pensioen (‘harde rechten’) met de ambitie voor indexatie door het pensioenfonds.

En dus géén totale onzekerheid zoals werkgevers en werknemers hebben bedacht in het Pensioenakkoord met alle beleggingsrisico’s bij de deelnemer tijdens zijn gehele werkzame leven en als gepensioneerde (‘zachte rechten’). Dus ook niet twee stelsels naast elkaar of alleen een raamwerk dat per pensioenfonds wordt ingevuld door de sociale partners. Gewoon één degelijk en zo zeker mogelijk pensioenstelsel voor alle pensioenfondsen met één toetsingskader (FTK) door De Nederlandse Bank.

De vijf grote voordelen van het voorgestelde pensioenstelsel t.o.v. Pensioenakkoord zijn:

1.Het voorkomt een benadeling van jongeren t.o.v. ouderen en vice versa.
2. Het biedt wel de zekerheid aan deelnemers en gepensioneerden voor hun nominale pensioen die deze groepen wensen en daar zelfs extra voor willen betalen volgens o.a. de Household Survey van DNB van december 2010, evenals voor de indexeringsambitie.
3. Het betreft één pensioenstelsel en dus géén twee stelsels met twee FTK-regimes, waardoor de overdracht van pensioenrechten wel probleemloos kan plaatsvinden.
4. Het inbrengen van de bestaande pensioenrechten en uitkeringen kan wel zonder problemen.
5. De risicodeling tussen werkgevers en werknemers blijft bestaan als arbeidsvoorwaarde gezien de zorgplicht van de werkgever met kostendekkende premies.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)