Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

De schending van decennia gewekte verwachtingen over pensioenen is erger (6 apr. 2015)

Dat schreef de NRC-commentator Marc Chavannes in de NRC van 2 april en hij heeft het helemaal bij het rechte eind. “Natuurlijk hebben die bankiers van ABN Amro gelijk dat in hun contract stond dat zij 900.000 euro per jaar inclusief variabele beloning krijgen. In de pensioenreglementen van veel werknemers stond ook dat zij 70 procent van hun laatstverdiende salaris zouden krijgen. In beide gevallen is het anders gelopen. Publieke voorzieningen, en dat zijn staatsbanken en pensioenen in zekere zin, worden op het marktplein besproken. In de politieke arena worden de uitkeringen vastgesteld. De schending van decennia gewekte verwachtingen bij de pensioenen vind ik eerlijk gezegd schrijnender dan die paar ton die een handvol uitstekend beloonde ABN-bestuurders misliepen – opgeteld 1,5 miljoen volgens de opgestapte beloningscommissaris Wakkie.” En de ontkenning van de gewekte verwachtingen door de politiek is eveneens schandelijk.

Ontwikkeling van koopkrachtontwikkeling van ouderen
Gedwongen door de motie Krol (50PLUS) moest minister SZW Asscher de koopkracht van ouderen in kaart brengen op basis van de geboortecohortbenadering, dus de ontwikkeling van de koopkracht van een oudere van een bepaald geboortejaar gedurende een periode. De minister heeft dat onderzoek gerapporteerd in zijn brief aan de Tweede Kamer op 30 maart (zie bijlage). Daarin stelt minister Asscher de uitslag misleidend voor:

            Cumulatief komt de koopkrachtontwikkeling over de periode 2002-2016 voor gepensioneerden met 10.000 euro aanvullend pensioen uit op -5,3 % voor alleenstaanden en -1,9% voor paren. Voor ouderen met een laag inkomen (een AOW-pensioen zonder aanvullend pensioen) is de cumulatieve koopkrachtontwikkeling per saldo positief: +5,7% voor alleenstaanden en + 2,2% voor paren.”

En verderop vermeldt minister Asscher dat:

            “De cumulatieve mediane koopkrachtontwikkeling, die berekend wordt op basis van een steekproef van huishoudens, laat een vergelijkbaar beeld zien voor ouderen in de periode 2010-2016 (tabel 2).”

Maar de laatste kolom laat toch een veel negatiever beeld zien en bewijst dat Tweede Kamer lid Krol gelijk heeft gehad met zijn kritiek op het kabinetsbeleid voor ouderen.

Tabel 2: Mediane koopkrachtontwikkeling 2010-2016, naar geboortecohort (stand CEP).

7apr2015

Deze misleidende presentatie door minister Asscher van cijfers over de koopkracht van gepensioneerden is misplaatst te noemen om geen andere woorden te gebruiken. Nu dient het kabinet haar belofte waar te maken om de koopkracht van ernstig gedupeerde groepen te helpen. Wij zullen de Tweede Kamer fracties hierop wijzen.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 6 april 2015.