1

Afgelopen vrijdag 31 januari was de spannendste dag voor de pensioenen sinds een jaar: met welke dekkingsgraad hebben de pensioenfondsen het jaar 2013 afgesloten? Want alle percentages onder de 105% dekkingsgraad, de waarde van de bezittingen gedeeld door de waarde van de verplichtingen, zijn daarmee onder de minimum grens. Dat blijken een 36-tal fondsen te zijn volgens het onderstaande overzicht. Het gaat daarbij om ongeveer 500.000 gepensioneerden.

Overzicht van pensioenfondsen met dekkingsgraad < 105% per 31 december 2013
In alfabetische volgorde:

blog-4-2-2014

1 februari 2014 Bron: Telegraaf

Het pensioenfonds Metalektro (PME) weet nog niet of zij gaat korten op het opgebouwde pensioen terwijl het pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) heeft besloten om toch niet de korten volgens haar website. Terwijl een verhoging van de pensioenen met de inflatie er bij geen van deze 36 fondsen inzit. Het is nu afwachten wat De Nederlandsche Bank als toezichthouder vindt van het standpunt van PMT. Met zo’n goed beleggingsjaar als 2013 is geweest, is de slechte positie van beide fondsen buitengewoon teleurstellend te noemen. Het fonds PMT blijkt over geheel 2013 een netto beleggingsrendement van slechts 1,0% te hebben behaald volgens haar website. En voor PME is dat netto rendement nog lager met 0,9% volgens haar website. Hoe is dat mogelijk? Een gewone spaarrekening bracht in 2013 nog gemiddeld 2% op. Het ABP haalde volgens haar website een rendement over 2013 van 6,2% en bij het fonds Zorg & Welzijn was dat volgens haar website een beleggingsrendement van 3,7% over 2013.

Het gemeenschappelijke (indirecte) dochterbedrijf MN Services N.V. doet het vermogensbeheer en de pensioenadministratie voor de fondsen PMT en PME. Zou MN Services slechte beleggingen voor beide fondsen hebben gedaan in 2013? Misschien teveel en onnodige kosten hebben gemaakt in 2013 ten koste van het rendement? PMT had in 2012 een netto beleggingsrendement van 12,6% en in 2011 netto 6,9%. Bij PME was dat beleggingsrendement in 2012 netto 13,0%. Het ABP stelt volgens haar website “we kunnen de verlaging van het pensioen van vorig jaar (0,5%) schrappen.” De Pensioenwet kent echter géén terugdraaien van een pensioenverlaging. Alleen indexeren, dus dat gaat het ABP in feite doen met de aangekondigde 0,5% pensioenverhoging ondanks haar uitspraak “We kunnen daarom de pensioenen niet indexeren.” Een onjuiste formulering van de boodschap.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 3 februari 2014.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)