1

Gezien de ophef in de kranten zoals in de Telegraaf Pensioendeal klem (lees meer) en de NRC Pensioenakkoord is juridisch niet haalbaar (lees meer) en Akkoord over pensioenen stuit op obstakels (lees meer) is het nu duidelijk geworden dat wat de sociale partners wilden met de uitwerking van het Pensioenakkoord van 4 juni 2010, juridisch op ernstige bezwaren stuit zoals de landsadvocaat in zijn advies aan minister Kamp schijnt te hebben geschreven. Maar ook is duidelijk geworden welk een verraderlijke rol de vakbonden in de onderhandelingen hebben gespeeld ten opzichte van de gepensioneerden die zij zeggen te vertegenwoordigen zoals blijkt uit het artikel Vakbonden willen af van oude beloften over pensioen (lees meer).

Maar gelukkig zijn er ook juristen die niet meehuilen met de wolven in het bos zoals blijkt uit het artikel Pensioenakkoord knaagt aan rechten (lees meer). De auteurs concluderen dan ook “Dat in de toekomst een nieuw stelsel nodig is, maakt onteigening van opgebouwde pensioenrechten nog niet noodzakelijk”. Dat standpunt dienen de sociale partners en de politiek ter harte te nemen.

Nu wil de Tweede Kamer ineens dat er haast wordt gemaakt zoals blijkt uit het artikel Kamer wil snel pensioendeal (lees meer) en ook uit onze recente gesprekken met Tweede Kamerleden zoals Koser Kaya (D’66) en Omtzigt (CDA). Zij signaleren dat een snelle en aanzienlijke verhoging in stappen van de AOW-leeftijd  evenals van de pensioenleeftijd voor de aanvullende pensioenen een groot probleem is dat wordt geblokkeerd door het standpunt van de PVV in het gedoogakkoord.

In het artikel van bestuurslid Bernard van Praag Niemand heeft door hoe erg het is (lees meer) wordt deze slechte ontwikkeling zeer duidelijk uiteen gezet en wij geven ook dit artikel aan o.a. Tweede Kamerleden om ze wakker te schudden.

Intussen zoeken wij samenwerking met andere organisaties zoals sinds kort de Vereniging van Gepensioneerden in de Detailhandel VGD (www.v-g-d.nl) en sinds enige tijd met de NVOG zodat wij samen sterker staan.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers gebruiken.

Bedankt alvast en tot 27 maart wegens afwezigheid.

Uw voorzitter Erik Daae

www.stichtingpensioenbehoud.nl

 

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)