Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

13 maart 2011

Gezien de ophef in de kranten zoals in de Telegraaf Pensioendeal klem (lees meer) en de NRC Pensioenakkoord is juridisch niet haalbaar (lees meer) en Akkoord over pensioenen stuit op obstakels (lees meer) is het nu duidelijk geworden dat wat de sociale partners wilden met de uitwerking van het Pensioenakkoord van 4 juni 2010, juridisch op ernstige bezwaren stuit zoals de landsadvocaat in zijn advies aan minister Kamp schijnt te hebben geschreven. Maar ook is duidelijk geworden welk een verraderlijke rol de vakbonden in de onderhandelingen hebben gespeeld ten opzichte van de gepensioneerden die zij zeggen te vertegenwoordigen zoals blijkt uit het artikel Vakbonden willen af van oude beloften over pensioen (lees meer).

Maar gelukkig zijn er ook juristen die niet meehuilen met de wolven in het bos zoals blijkt uit het artikel Pensioenakkoord knaagt aan rechten (lees meer). De auteurs concluderen dan ook “Dat in de toekomst een nieuw stelsel nodig is, maakt onteigening van opgebouwde pensioenrechten nog niet noodzakelijk”. Dat standpunt dienen de sociale partners en de politiek ter harte te nemen.

Nu wil de Tweede Kamer ineens dat er haast wordt gemaakt zoals blijkt uit het artikel Kamer wil snel pensioendeal (lees meer) en ook uit onze recente gesprekken met Tweede Kamerleden zoals Koser Kaya (D’66) en Omtzigt (CDA). Zij signaleren dat een snelle en aanzienlijke verhoging in stappen van de AOW-leeftijd  evenals van de pensioenleeftijd voor de aanvullende pensioenen een groot probleem is dat wordt geblokkeerd door het standpunt van de PVV in het gedoogakkoord.

In het artikel van bestuurslid Bernard van Praag Niemand heeft door hoe erg het is (lees meer) wordt deze slechte ontwikkeling zeer duidelijk uiteen gezet en wij geven ook dit artikel aan o.a. Tweede Kamerleden om ze wakker te schudden.

Intussen zoeken wij samenwerking met andere organisaties zoals sinds kort de Vereniging van Gepensioneerden in de Detailhandel VGD (www.v-g-d.nl) en sinds enige tijd met de NVOG zodat wij samen sterker staan.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers gebruiken.

Bedankt alvast en tot 27 maart wegens afwezigheid.

Uw voorzitter Erik Daae

www.stichtingpensioenbehoud.nl