Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

13 februari 2011

Minister Kamp heeft op 31 januari j.l. een brief aan de Tweede Kamer geschreven die in de bijlage o.a. laat zien bij punt 7 (lees hier ) hoeveel pensioenvermogen is onttrokken aan het ABP in de tachtiger jaren onder parlementaire goedkeuring. Op 11 februari j.l. heeft minister Kamp wederom een brief van een pagina geschreven aan de Tweede Kamer waarvan de onderstaande alinea de essentie vormt:

“Zoals ik in mijn brief van 1 december 2010 heb aangegeven moet het mogelijk worden gemaakt om pensioencontracten overeen te komen waarin de ambitie van een waarde- of welvaartsvast pensioen voorop staat, maar dan op basis van voorwaardelijke pensioenaanspraken. Het primaat voor de aanpassing van de pensioencontracten ligt bij de sociale partners. Vervolgens zal aanpassing van de wetgeving nodig zijn om pensioencontracten met voorwaardelijke aanspraken mogelijk te maken. Het geheel van de hiervoor te maken afspraken kan deel uitmaken van een in het (vroege) voorjaar van 2011 te sluiten sociaal akkoord tussen sociale partners en het kabinet.”

De formulering van deze brief geeft een verontrustend beeld van onze mogelijke toekomst als gepensioneerden. Het artikel van Peter van Beszelsen van 19.1.11 (lees meer ) omschrijft de situatie uitgebreid : alle risico’s komen bij de deelnemer te liggen, ook bij gepensioneerden als het aan de werkgevers en werknemers ligt. Ook Jarco de Swart legt in de Telegraaf van 12 februari j.l. (lees meer ) uit hoe er gewerkt wordt en naar welk doel. De echt wetenschappelijke kritiek is dat onze pensioen-fondsen bezig waren in plaats van het managen van risico’s met het managen van fundamentele onzekerheid en die is niet te berekenen, omdat de toekomstige mogelijkheden niet bekend zijn zoals bij risico. De DNB directeur en hoogleraar Lex Hoogduin heeft dat voortreffelijk uitgelegd in een video die u kunt zien op onze website onder Berichtgeving over pensioen met als titel “Lex Hoogduin over fundamentele onzekerheid” gedateerd 10 januari 2001.

Maar tijdens onze gesprekken van een afvaardiging van het bestuur met politieke partijen in de Tweede Kamer ontmoeten we toch meer begrip. Tot nu tot is er met de SP gesproken (zijn vóór ons pensioenbehoud) en met de PvdA (zijn positief over de onze doelstellingen). Maandag a.s. een gesprek met de PVV en later met D’66 en GroenLinks.

En de samenwerking met andere organisaties begint vorm te krijgen van een goede samenwerking door uitwisseling van informatie, afstemming van acties en andere activiteiten richting politiek. We hebben allemaal hetzelfde doel: behoud van onze opgebouwde vaste pensioenrechten ongeacht hoe het aangepaste pensioenstelsel er ook zal gaan uitzien.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde vrienden en bekenden s.v.p. We kunnen nog veel meer begunstigers resp. ondersteuners gebruiken.

Bedankt alvast en tot volgende week.

Uw voorzitter Erik Daae