1

Het was de afgelopen weken spannend met al die referenda van FNV bonden. Nu wordt zichtbaar dat meer dan de helft van alle FNV-leden tegen het pensioenakkoord in zijn huidige vorm is en dus onvoldoende draagvlak. In de media vierde het nee, tenzij de boventoon en dat moet een duidelijk signaal voor Agnes Jongerius zijn om opnieuw naar de onderhandelingstafel te gaan. Minister Kamp zet de zaak nog verder onder druk door er een alles of niets keuze van te maken in plaats van heronderhandeling open te houden. Op 12 september a.s. neemt de Federatieraad FNV een besluit over het pensioenakkoord en daar zullen we op moeten wachten.

Volgens het verslag van het vakblad IPN over een IIR-congres op 24 augustus j.l. over pensioenen was de belangrijkste conclusie van de aanwezige experts Liever gerichte aanpassingen dan een heel nieuw pensioencontract. Want het nieuwe pensioencontract dreigt bijzonder ingewikkeld te worden. Eenvoud is van groot belang en met het nieuwe pensioenakkoord lukt dat niet. Bovendien wees de pensioenjuriste Nicolette Opdam als een van de sprekers erop dat voor wat betreft het ‘invaren’ van de oude pensioenrechten er de belemmering is dat de huidige Pensioenwet wijziging van pensioenaanspraken verbiedt. Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld, is de Stichting Pensioenbehoud ook voorstander van alleen aanpassingen van het huidige pensioenstelsel. De tekst van ons voorstel kunt u vinden in de linker kolom onderaan op onze website www.stichtingpensioenbehoud.nl.

De vereniging van Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) wijst erop in haar artikel ‘Pensioenakkoord 2011’ maakt prijsindexatie pensioenen onmogelijk (lees meer ) dat door een vaststelling van een maximale premie van 20% over de pensioengrondslag (bruto salaris minus franchise vanwege de AOW) zoals door de werkgevers is bedongen, in feite de prijsindexatie onmogelijk wordt gemaakt door minister Kamp als baas van toezichthouders DNB en AFM. Want de kostendekkende premie ligt maar liefst 8% hoger op 28%. Het uitgangspunt dient volgens de VDAB te zijn dat pensioenrechtenopbouw wordt gekoppeld aan kostendekkende premie en dat bepleit de Stichting Pensioenbehoud daarom ook reeds lang. Prof. Bernard van Praag heeft daarover een goed beargumenteerd artikel geschreven (lees meer ).

De komende weken hebben we diverse gesprekken hierover met ambtenaren en politiek evenals om ons voorstel te bepleiten. We houden u op de hoogte.

 

 

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)