Skip to main content

Nieuwsbrieven Pensioenbehoud

Ondanks akkoord blijft nieuwe coalitie ruziën over nieuw pensioenstelsel (20 mei 2024)

Elsevier Weekblad publiceerde op zaterdag 18 mei 2024 de onderstaande informatie.

"Een ingewijde zegt dat het inderdaad mogelijk is met amendementen te komen, maar dan moet demissionair minister Carola Schouten (ChristenUnie) wel de wettelijke invoeringsbepalingen aan het parlement voorleggen. Zolang zij dat niet doet, kunnen de Kamerfracties niet amenderen. Onduidelijk is nog of en wanneer een nieuwe minister of staatssecretaris dergelijke invoeringsbepalingen aan de Kamer kan voorleggen.

Elk pensioenfonds zou volgens Omtzigt een referendum onder de deelnemers moeten uitschrijven, waarbij de meerderheid beslist of de stap naar het nieuwe, individualistische stelsel wordt gezet, dan wel het fonds blijft werken onder het oude, risicomijdende regime. Verder wilde Omtzigt een zogenoemde ‘carve-out’, waarbij pensioendeelnemers het opgebouwde vermogen naar een (commerciële) verzekeraar kunnen overhevelen. Ten derde wilde Omtzigt dat de rekenrente op minimaal 2 procent wordt gesteld, waardoor de pensioenreserves er florissanter uitzien.

Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het moeilijker voor het parlement om met amendementen te komen en de werking van de wet te veranderen. Een BBB-bron zegt dat reparatie van de nieuwe Pensioenwet zelfs na invoering mogelijk moet blijven. ‘Zodra pensioenen “invaren”, zien de pensioendeelnemers wat het nieuwe stelsel betekent voor hun opgebouwde vermogen en toekomstige uitkeringen. Als dat tegen blijkt te vallen en wij ontvangen daarover signalen, dan moeten wij aan de noodrem kunnen trekken en beginnen met repareren.’

De conclusie van dit alles kan niet anders luiden dan dat VVD en de drie andere partijen nog altijd lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om de pensioenen. De VVD vindt aanpassingen onverantwoord. De PVV, NSC en BBB behouden zich het recht voor het stelsel te wijzigen. In de Tweede Kamer is daar waarschijnlijk wel een meerderheid voor te vinden. Dat ligt anders in de Eerste Kamer. GroenLinks-PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, Volt – samen goed voor een meerderheid van 39 zetels – zijn tegen aanpassing. Het nieuwe kabinet ziet het Hoofdlijnenakkoord als een opdracht.

Aangezien er in dat stuk niet wordt gerept over het modificeren van het nieuwe pensioenstelsel, kan het nieuwe kabinet gewoon doorgaan op de onder de kabinetten-Rutte ingeslagen weg. Maar aangezien het een extraparlementair kabinet is, valt ook niet uit te sluiten dat de nieuwe bewindslieden aan de Wet toekomst pensioen gaan tornen.

In de wandelgangen wordt NSC-Kamerlid Agnes Joseph genoemd als mogelijke staatssecretaris voor Pensioenen. Zij vroeg demissionair minister Schouten enkele maanden geleden indringend om af te zien van het nieuwe stelsel, omdat de pensioenen voor miljoenen Nederlanders erdoor in de waagschaal worden gesteld."

Laten we hopen dat de nieuwe minister of staatssecretaris voor pensioenen snel wordt benoemd en de wettelijke invoeringsbepalingen aan het parlement met spoed voorlegt, zodat daarna de gewenste amendementen met verbeteringen op de invoerbepalingen voor de nieuwe pensioenwet kunnen worden ingediend en aangenomen.

 → Bekijk de link op www.ewmagazine.nl

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 20 mei 2024

 

Meer artikelen …