1

Beste begunstiger/donateur,

Er is nog een verlies aan koopkracht van ons pensioen als gepensioneerde voorgesteld in de verkiezingsprogramma’s voor 2021: de fiscalisering van onze AOW-uitkering.

Wat betekent fiscalisering AOW?

Fiscalisering AOW is het betalen van de AOW-uitkeringen uit de algemene middelen, ofwel uit de belasting. Dit betekent dat de AOW-premies, die nu alleen door werkenden worden betaald, worden aangevuld door extra belastingheffing bij gepensioneerden. Gepensioneerden betalen nu in de eerste twee belastingschijven geen AOW-premie (17,9%). Het is de bedoeling om het belastingtarief voor gepensioneerden in 18 jaar tijd jaarlijks te verhogen met 1% van nul procent tot 17,9%. Dat zal voor de gepensioneerden leiden tot een inkomensachteruitgang tot bijna 20 procent (berekend door het Centraal Planbureau). Een stille beroving en een geniepige nivellering van koopkracht van inkomens.

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)