1

Helaas heeft het Hof in Den Haag onze eis afgewezen dat de verplichte buffers voor de pensioenfondsen in onze Pensioenwet die indexatie onmogelijk maken, in strijd zijn met EU-pensioenrecht. De redenering onder deze uitspraak is niet begrijpelijk en is volgens ons onjuist. Daarom wordt de mogelijkheid en haalbaarheid van cassatie bij de Hoge Raad bekeken. Voor de tekst van de uitspraak van het Hof zie bijlage. We houden u op de hoogte.

→ Bekijk hier de uitspraak

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)