Skip to main content

Fundraising Redding Pensioenindexatie

Laten we het even over ons pensioen hebben.

Ik ben Bert Pronk, ondersteuner van de Stichting Pensioenbehoud. Het gaat momenteel niet goed.

Door allerlei maatregelen loop je veel geld mis: duizenden, misschien wel tienduizenden euro’s. Geld waarvoor je jaren verplicht een deel van je inkomen hebt ingelegd bij een pensioenfonds. Daarvoor zou je later een goed en waardevast pensioen ontvangen. Dat is echter niet het geval!

Bij een goed pensioen hoort aanpassing voor gestegen prijzen. Dat heet indexering of prijscompensatie. Die is hard nodig om de stijgende prijzen te kunnen betalen.

Prijscompensatie zorgt er slechts voor dat we er financieel niet op achteruit gaan. Onze regering maakt het al vele jaren voor de meeste pensioenfondsen onmogelijk om prijscompensatie te betalen.

En nu dreigen we onze gemiste indexatie te verliezen. Het gaat om 3,5 miljoen gepensioneerden, maar ook 7,5 miljoen werknemers krijgen straks minder pensioen dan waar ze recht op hebben.

Daarom gaan wij in ons aller belang een proces voeren bij de Hoge Raad. Om veilig te stellen waar wij allemaal, 11 miljoen Nederlanders, voor betaald hebben en dus recht op hebben.  Zo’n proces kost echter veel geld. Geld dat wij nog niet hebben.

Steun ons daarom dit proces te voeren! In uw belang. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Stort op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud onder vermelding van ‘Cassatie Redding pensioenindexatie.’

U kunt ook doneren via een Tikkie door de donatiebutton te gebruiken of door de QR-code de scannen met uw smart phone.

Klik op de donatiebutton of scan de QR code voor uw donatie