Skip to main content

Actuele berichten

De Sluipende Sloop van het Pensioenstelsel

ANALYSE VAN DE WETSGESCHIEDENIS. HOE DE OVERHEID DE PENSIOENEN AL 14 JAAR IN STRIJD MET WETTEN EN VERDRAGEN GIJZELT EN HET MEEST EFFICIËNTE, SOLIDE EN SOLIDAIRE PENSIOENSTELSEL TER WERELD OM ZEEP DREIGT TE HELPEN 

Lees hier de pdf 'De Sluipende Sloop van het Pensioenstelsel'

Vier musketiers tegen de nieuwe pensioenwet van De Nederlandsche Bank Wynias Week van 26 maart 2022

Musketier 1 – Jelle Mensonides: ‘De basisfilosofie van het Pensioenakkoord is individualisering… Individualisering is een ideologie, een tijdgeest die weer voorbijgaat, maar wel grote schade aanricht aan het pensioenstelsel vanwege de onomkeerbaarheid.’

De Friese zeiler en schaatser (elfstedentocht!) Jelle Mensonides werkte bij het Centraal Planbureau (CPB) en het Ministerie van Financiën. Hij ging van Financiën naar het ABP, toen dat van Den Haag meer vrijheid kreeg, om daar een moderne beleggingsstrategie op te zetten.

Lees hier het hele artikel (pdf)

Berichtgeving over concept AMVB

Pensioenfondsen kunnen verder zonder inleg premie door Bernard van Praag (6 jan. 2022)

Het publieke debat over de Nederlandse pensioenpolitiek is mistig. Volgens Bernard van Praag komt dat grotendeels doordat men ervan uitgaat dat een pensioenfonds ongeveer identiek is aan een particuliere pensioenverzekeraar - en dat dus dezelfde toezichtcriteria die gelden voor een commerciële verzekeraar moeten worden toegepast op een pensioenfonds. Onjuist, volgens de emeritus hoogleraar.

Bron: https://www.mejudice.nl/artikelen/

Berichten in de krant (dec. 2021)

Hart van Senioren

Wijkkrant Twekkelerveld

Nadere vragen leden 50PLUS-fractie n.a.v. verslag schriftelijk overleg 32043, AV (Toekomst pensioenstelsel)

8 november 2021

Geachte heer Wiersma,
De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben kennisgenomen van uw brief d.d. 15 oktober 2021 met antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van het mon-deling overleg over de toekomst van het pensioenstelsel.1 De leden van de 50PLUS-fractie wensen nog de volgende twee vragen aan u voor te leggen.

→ Bekijk de hele pdf

Brief aan informateurs. Petitie “Samen voor een eerlijk pensioen“

Datum : 17 oktober 2021
Betreft : Petitie “Samen voor een eerlijk pensioen“

Geachte informateurs,

Hierbij bieden wij u de petitie “Samen voor een eerlijk pensioen” aan. Hieronder leggen wij kort uit wie wij zijn en wat we willen bereiken. Indien daar belangstelling voor is dan lichten wij onze standpunten én ideeën voor mogelijke oplossingen graag een keer aan u toe aan.

→ Bekijk hier de hele brief

In Kassa: Waarom stijgen miljoenen pensioenen niet mee met de prijzen?

Zat. 30 oktober | In Kassa: Waarom stijgen miljoenen pensioenen niet mee met de prijzen?

Hoe kan het dat miljoenen pensioenen al twaalf jaar niet meegroeien met de koopkracht? We bespreken het zaterdag in Kassa. 

Bekijk hier het artikel over de uitzending


Kassa | Woedende deelnemers Pensioenfonds Metaal en Techniek eisen indexatie terug

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft een unieke dagvaarding ontvangen van vijf pensioendeelnemers die hun gemiste indexatie terugeisen op basis van het Europese pensioenrecht. De zaak kan van grote invloed zijn voor miljoenen Nederlanders van wie het pensioen niet wordt geïndexeerd en kan tot problemen leiden bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Kassa besteedt hier in de uitzending van zaterdag 30 oktober 2021 om 19:05 uitgebreid aandacht aan.

Bekijk hier het artikel over de uitzending

Bekijk hier de video