Skip to main content

Fundraising Redding Pensioenindexatie

Laten we het even over ons pensioen hebben.

Ik ben Bert Pronk, ondersteuner van de Stichting Pensioenbehoud. Het gaat momenteel niet goed. Door allerlei maatregelen loop je veel geld mis: duizenden, misschien wel tienduizenden euro’s. Geld waarvoor je jaren verplicht een deel van je inkomen hebt ingelegd bij een pensioenfonds. Daarvoor zou je later een goed en waardevast pensioen ontvangen. Dat is echter niet het geval!

Bij een goed pensioen hoort aanpassing voor gestegen prijzen. Dat heet indexering of prijscompensatie. Die is hard nodig om de stijgende prijzen te kunnen betalen.

Klik op de donatiebutton of scan de QR code voor uw donatie

Laatste nieuwsberichten


Minder koopkracht voor gepensioneerden (24 juni 2024)

N.B. deze nieuwsbrief is de laatste nieuwsbrief tot het einde van het zomerreces.

In 2022 lag de gemiddelde koopkracht bijna 60% hoger dan 35 jaar eerder. Vooral mensen met een baan gingen er ten opzichte van 1989 het meest in koopkracht vooruit. Maar bij gepensioneerden met een relatief hoog aanvullend inkomen daalde de koopkracht in het laatste decennium.

Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de koopkracht over de periode van 1977 tot 2022. Uit de cijfers komt naar voren dat de crisis van 2009-2013 zijn weerslag had op zowel werkenden als uitkeringsontvangers. Maar vooral voor de mensen die moeten leven van de bijstand of een simpel pensioen, daalde de koopkracht. Mensen met een baan daarentegen, hielden een stabiele koopkracht.

Eindelijk twijfels bij grote promotors van nieuwe pensioenwet (3 juni 2024)

Deze nieuwsbrief bevat de bijdrage van Wilma Berkhout over de twijfels van de grote promotors bij Netspar over de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) die zij nu eindelijk durven te uiten.

Bijdrage van Wilma Berkhout op Linkedin van 30 mei 2024

De Pro Wtp lobby uit de wetenschap van Netspar (Roel Mehlkopf en Theo Nijman) geven nu toch een juridische winstwaarschuwing af.*) Hans Van Meerten. Ze zijn niet (meer) zeker van hun zaak. 

Ondanks akkoord blijft nieuwe coalitie ruziën over nieuw pensioenstelsel (20 mei 2024)

Elsevier Weekblad publiceerde op zaterdag 18 mei 2024 de onderstaande informatie.

"Een ingewijde zegt dat het inderdaad mogelijk is met amendementen te komen, maar dan moet demissionair minister Carola Schouten (ChristenUnie) wel de wettelijke invoeringsbepalingen aan het parlement voorleggen. Zolang zij dat niet doet, kunnen de Kamerfracties niet amenderen. Onduidelijk is nog of en wanneer een nieuwe minister of staatssecretaris dergelijke invoeringsbepalingen aan de Kamer kan voorleggen.

Klacht ingediend bij Europese Commissie over pensioen (8 apr. 2024)

De Stichting Pensioenbehoud heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie over het Nederlandse standpunt in de uitspraak van ons gerechtshof in de hoger beroep procedure (zie bijlage). Onze pensioenzaak ging over het niet verkrijgen van de achterstallige indexatie vanaf 2008. Onze klacht is officieel geregistreerd in Brussel met nummer Themis ref 202403027T.

Tilburg University ontvangt klacht over uitspraken prof. dr. Marike Knoef (17 maart 2024)

Pieter Lakeman van Stichting SOBI Pensioenherstel heeft zich bij de rector magnificus van Tilburg University beklaagd over ‘aperte onwaarheden’ door prof. dr. Marike Knoef in een discussie over pensioenindexatie. Zij deed die in een uitzending van EenVandaag over het plan van SOBI Pensioenherstel om een massaclaim tegen de Staat en het ABP in te dienen wegens het in de periode 2008-2020 niet indexeren van pensioenen. 


Deze ondersteunen de procedure tegen de staat

Er is een bodemprocedure gestart tegen de Nederlandse Staat. Wij zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese richtlijnen, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en er binnenkort zelfs (weer) gekort moet worden.

Deze organisaties maken de procedure mogelijk:

 • Stichting Pensioenbehoud
 • KBO-Brabant
 • Vereniging van Gepensioneerden PGB
 • Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers
 • Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel
 • Vereniging De Nieuwe Ambtenaar

Deze organisaties hebben een donatie gedaan:

 • Vereniging van Gepensioneerden VOPAK
 • Vereniging van Gepensioneerden Ballast Nedam
 • Vereniging van Gepensioneerden Rockwool
 • Vereniging van Gepensioneerden PMT
 • Vereniging van Gepensioneerden OCE
 • Vereniging Gepensioneerden Algemeen Pensioenfonds KLM
 • Algemene Nederlandse Politie Vereniging
 • KBO Kring Best
 • KBO Kring Helmond
 • KBO Kring Gemert-Bakel
 • FNV – LN West-Brabant

Volg ons op social mediaStand van zaken bij ons pensioenstelsel van 23 april 2022