Skip to main content

Fundraising Redding Pensioenindexatie

Laten we het even over ons pensioen hebben.

Ik ben Bert Pronk, ondersteuner van de Stichting Pensioenbehoud. Het gaat momenteel niet goed. Door allerlei maatregelen loop je veel geld mis: duizenden, misschien wel tienduizenden euro’s. Geld waarvoor je jaren verplicht een deel van je inkomen hebt ingelegd bij een pensioenfonds. Daarvoor zou je later een goed en waardevast pensioen ontvangen. Dat is echter niet het geval!

Bij een goed pensioen hoort aanpassing voor gestegen prijzen. Dat heet indexering of prijscompensatie. Die is hard nodig om de stijgende prijzen te kunnen betalen.

Klik op de donatiebutton of scan de QR code voor uw donatie

Laatste nieuwsberichten


Wilt u instemmingsrecht over uw nieuwe pensioen? (19 feb. 2024)

De seniorenvereniging KBO-Brabant heeft een goed initiatief gestart.

“De pensioenen gaan van een vaste naar een variabele uitkering. Of gepensioneerden dat nu willen of niet. Ze hebben er niets over te zeggen. Met een burgerinitiatief willen vier KBO-voorzitters bereiken dat pensioenfondsen hun deelnemersen pensioengerechtigden via een referendum instemmingsrecht geven over de aanpassing van hun pensioen.

Uitspraak van de Hoge Raad is helaas in ons nadeel (12 feb. 2024)

De Hoge Raad heeft deze week uitspraak in cassatie gedaan in onze procedure tegen de Staat over de door ons aangevoerde strijdigheid van de Pensioenwet uit 2007 met het EU-pensioenrecht vanwege de onnodige buffers die indexeren vrijwel onmogelijk maakten.

AFM vindt verwachtingen nieuwe stelsel onrealistisch (5 feb. 2024)

Onlangs heeft de AFM gewaarschuwd dat de door pensioenfondsen berekende bedragen aan pensioen bij de transitie een verkeerde verwachting wekken. En dat is opvallend, omdat de pensioenfondsen moeten rekenen met de door DNB voorgeschreven methode. 


Deze ondersteunen de procedure tegen de staat

Er is een bodemprocedure gestart tegen de Nederlandse Staat. Wij zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese richtlijnen, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en er binnenkort zelfs (weer) gekort moet worden.

Deze organisaties maken de procedure mogelijk:

 • Stichting Pensioenbehoud
 • KBO-Brabant
 • Vereniging van Gepensioneerden PGB
 • Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers
 • Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel
 • Vereniging De Nieuwe Ambtenaar

Deze organisaties hebben een donatie gedaan:

 • Vereniging van Gepensioneerden VOPAK
 • Vereniging van Gepensioneerden Ballast Nedam
 • Vereniging van Gepensioneerden Rockwool
 • Vereniging van Gepensioneerden PMT
 • Vereniging van Gepensioneerden OCE
 • Vereniging Gepensioneerden Algemeen Pensioenfonds KLM
 • Algemene Nederlandse Politie Vereniging
 • KBO Kring Best
 • KBO Kring Helmond
 • KBO Kring Gemert-Bakel
 • FNV – LN West-Brabant

Volg ons op social mediaStand van zaken bij ons pensioenstelsel van 23 april 2022