1

Op 4 juli werd het debat De staat van pensioenindexatie van BNR radio live opgenomen in een Lagerhuis opstelling met meer dan 100 aanwezigen in Amsterdam en is hier te beluisteren. De door mij uitgesproken stelling in het levendige debat was als volgt.

“De Stichting Pensioenbehoud heeft als doelstelling om een aangepaste en eerlijke oudedagsvoorziening overeind te houden zoals wij die al sinds de vijftiger jaren hebben opgebouwd ter voorkoming van een armoedeval na pensionering van de werknemers. Daarvoor kwam de armoedeval nog veel voor. Onze huidige tweede pijler pensioenstelsel met de uitkeringsovereenkomst is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. Dus om risico’s met elkaar te delen om gezamenlijk een goed pensioen op te bouwen met een tevoren bekende pensioenuitkering en een grote kans op het bereiken daarvan. Persoonlijke pensioenpotjes geven echter een veel slechter pensioen van onbekende grootte zonder indexatie en een veel grotere kans op tegenvallers bij pensionering.

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud in Wassenaar, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Nieuwsbrief

Bekijk hier  het overzicht van alle nieuwsbrieven.

Regelmatig een nieuwe scherpe analyse.

Pensioen leugen

De nieuwsbrief van Pensioen leugen is te vinden op de website www.pensioenleugen.nl Daarop kan men zich ook abonneren

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Loon voor later

De nieuwsbrief van Loon voor Later is te vinden op de website www.loonvoorlater.nl Daarop kan men zich ook abonneren.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)