1

Bepaalde politieke groeperingen zoals D66 en VVD willen van onze meer dan 60 jaar goed werkende collectieve pensioenvoorziening een individueel pensioen maken. De hoogleraren voor arbeidsverhoudingen Paul de Beer en Henri Polak hebben in een PBM artikel hun duidelijke standpunt om dat niet te willen goed uitgelegd.

‘Het principe van ons pensioenstelsel is eigenlijk heel eenvoudig. Werknemers storten jaarlijks een premie in een gezamenlijke pot. Dankzij slimme beleggingen groeit die pot sneller aan dan het verschil tussen premie-inkomsten en pensioenuitkeringen. Als werknemers met pensioen gaan, ontvangen zij uit die pot jaarlijks hun pensioenuitkering. Op dit simpele principe is een van de beste pensioenstelsels ter wereld gebouwd, dat tientallen jaren uitstekend heeft gefunctioneerd.’ leggen zij uit.

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud in Wassenaar, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Nieuwsbrief

Bekijk hier  het overzicht van alle nieuwsbrieven.

Regelmatig een nieuwe scherpe analyse.

Pensioen leugen

De nieuwsbrief van Pensioen leugen is te vinden op de website www.pensioenleugen.nl Daarop kan men zich ook abonneren

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Loon voor later

De nieuwsbrief van Loon voor Later is te vinden op de website www.loonvoorlater.nl Daarop kan men zich ook abonneren.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)