1

Het Centraal Planbureau (CPB) toonde half augustus koopkrachtplaatjes van de afgelopen jaren die onjuist zijn. Dat is om de politieke partijen bij de formatiebesprekingen te plezieren en opnieuw nivellering voor hen politiek acceptabel te maken.

De Volkskrant schreef op 17 augustus: Gepensioneerden krijgen er een verwaarloosbare 0,1 procent bij. Dat is niet alleen dit jaar zo. Al sinds 2007 (de enige uitzondering was het krimpjaar 2009) groeit de economie veel harder dan de koopkracht. Dat klinkt alsof gepensioneerden het nog niet zo slecht hebben qua koopkracht de laatste jaren.

De NRC schrijft dezelfde dag: Uit de cijfers van het planbureau blijkt de koopkrachtgroei niet voor alle soorten huishoudens gelijk. Waar de laagste inkomens er 0,2 procent op vooruit gaan, is dat bij de hoogste 0,8 procent. Hetzelfde verschil is er tussen gepensioneerden en werkenden. En mensen met een uitkering blijven op nul staan.

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud in Wassenaar, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Nieuwsbrief

Bekijk hier  het overzicht van alle nieuwsbrieven.

Regelmatig een nieuwe scherpe analyse.

Pensioen leugen

De nieuwsbrief van Pensioen leugen is te vinden op de website www.pensioenleugen.nl Daarop kan men zich ook abonneren

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Loon voor later

De nieuwsbrief van Loon voor Later is te vinden op de website www.loonvoorlater.nl Daarop kan men zich ook abonneren.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)